3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định

MÃ SẢN PHẨM: TD-630405034638
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
305,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3meva黑白
材质: EVA
形状: 海绵
产地: 中国大陆
颜色分类: (2卷黑色)宽1.0厘米*2毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽1.5厘米*2毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽2.0厘米*2毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽2.5厘米*2毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽3.0厘米*2毫米厚*5米长 (2卷黑色)宽1.0厘米*3毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽1.5厘米*3毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽2.0厘米*3毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽2.5厘米*3毫米厚*5米长 (1卷黑色)宽3.0厘米*3毫米厚*5米长
宽度: 1cm
3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định 3M Keo hai mặt Độ nhớt cao Double Black No Trace Nhiệt độ cao xốp dày Keo dán hai mặt Siêu mạnh tường cố định

078.82.83.789