3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy

MÃ SẢN PHẨM: TD-548983033848
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
360,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: SMT
颜色分类: 2厘米宽【3米勾+3米毛】 2.5厘米宽【3米勾+3米毛】 3厘米宽【3米勾+3米毛】 3.8厘米宽【3米勾+3米毛】 5厘米宽【3米勾+3米毛】 11厘米宽【3米勾+3米毛】
生产企业: 3M中国科技有限公司
3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy 3M keo hai mặt mạnh cố định xe chân dán ma thuật dán hai lưng keo mẹ dán cửa sổ màn hình thang máy

078.82.83.789