3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-626010799166
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
367,000 đ
Phân loại màu:
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: VHB魔术贴
颜色分类: 20MM*150MM-黑色(4套装) 30MM*150MM-黑色(5套装) 20MM*150MM-白色(4套装) 30MM*150MM-白色(5套装) 50MM*150MM-白色(3套装) ETC专用双面贴 54.5MM*43MM(4片装)
生产企业: 3m公司
3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính 3m keo hai mặt mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antidon chân pad cửa sổ màn hình cửa sổ dính tự dính bám dính ma thuật ma thuật dán tự dính

0966.966.381