3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-605937740742
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
354,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 4910vhb xx
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 1.1mm厚 3米长:5mm宽 1.1mm厚 3米长:10mm宽 1.1mm厚 3米长:15mm宽 1.1mm厚 3米长:20mm宽 1.1mm厚 3米长:30mm宽 1.1mm厚 3米长:50mm宽
生产企业: 3m胶带
3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao 3M Keo VHB4910 Băng keo nano mạnh mẽ Kim loại thủy tinh Metal Etc Xe trong suốt siêu mỏng siêu mỏng Không giữ độ nhớt cao cố định dán tường chống thấm nhiệt độ cao

078.82.83.789