3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định

MÃ SẢN PHẨM: TD-631741999797
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
222,000 đ
Phân loại màu:
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 4945ETC贴片
材质: 丙烯酸泡棉
形状: 各种ETC冲型
颜色分类: 有孔32毫米*28毫米 大孔34毫米*39毫米 大孔33毫米*33毫米 中兴33毫米*39毫米 千方34毫米*35毫米 千方40.5毫米*44.5毫米 中原通30毫米*30毫米 埃特斯32毫米*32毫米 金溢29毫米*34毫米 东海39毫米*40毫米 万集33毫米*33毫米 握奇小孔 28毫米*48毫米 万集梯形 25毫米*37毫米 聚力38毫米*38毫米 金溢25毫米*36毫米 金溢34毫米*38毫米 方型40毫米*40毫米 方型40毫米*50毫米 圆形直径40毫米【手机支架用】
厚度: 1.1mm
3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định 3M siêu mạnh hai mặt dính độ nhớt cao, vv cao su xe không thấm nước nhiệt độ cao máy ghi âm tường cố định

0966.966.381