3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635696519166
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
379,000 đ
Trang web lắp đặt:
Cửa và cửa sổ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3MH3单面
颜色分类: 2公分宽*5米米长2mm厚(2卷价) 2.5公分宽*5米长2mm厚(2卷价) 3公分宽*5米长2mm厚(2卷价) 3.5公分宽*5米长2mm厚(2卷价) 4公分宽*5米长2mm厚(2卷价) 5公分宽*5米长2mm厚(2卷价) 2公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 2.5公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 3公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 3.5公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 4公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 5公分宽*5米长3mm厚(2卷价) 2公分宽*2米长5mm厚(2卷价) 2.5公分宽*2米长5mm厚(2卷价) 3公分宽*5米长5mm厚(2卷价) 3.5公分宽*2米长5mm厚(2卷价) 4公分宽*5米长5mm厚(2卷价) 5公分宽*5米长5mm厚(2卷价) 规格可以定制,不支持退换,联系客服
安装部位: 门窗
3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt 3m tự dính chống va chạm dải hộ gia đình góc tường cạnh mềm túi bàn góc chống va chạm góc chống cản da an toàn Keo dán một mặt

078.82.83.789