3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-591497103196
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
438,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 1500电工胶布
胶带类型: 电工胶带
颜色分类: 3M1500黑色(一筒10卷价) 3M1500白色(一筒10卷价) 3M1500红色(一筒10卷价) 3M1500黄色(一筒10卷价) 3M1500蓝色(一筒10卷价) 3M1500绿色(一筒10卷价) 3M1500黑色(一箱300卷价) 3M1500白色(一箱300卷价) 3M1500红色(一箱300卷价) 3M1500黄色(一箱300卷价) 3M1500蓝色(一箱300卷价) 3M1500绿色(一箱300卷价)
生产企业: 3M
3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện 3M1500 Băng điện Dây điện Universal Không thấm nước Không thấm nước Lửa Lửa Chống PVC Dây cách nhiệt Giấy Cao su Nhiệt độ cao Trang chủ Dây cáp Bảo vệ 3M Băng điện

078.82.83.789