3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-544733242920
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
297,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 1654589370M
颜色分类: 0.3CM宽*50米长*【10卷】 0.5CM宽*50米长*【10卷】 0.8CM宽*50米长*【5卷】 1CM宽*50米长*【2卷】 1.2CM宽*50米长*【2卷】 1.5CM宽*50米长*【2卷】 1.8CM宽*50米长*【2卷】 2CM宽*50米长*【2卷】 2.5CM宽*50米长*【1卷】 3CM宽*50米长*【1卷】 3.5CM宽*50米长*【1卷】 4CM宽*50米长*【1卷】 4.5CM宽*50米长*【1卷】 5CM宽*50米长*【1卷】 6CM宽*50米长*【1卷】 定制宽度请联系客服*【拍下默认发1卷2CM宽】
生产企业: 3M中国有限公司
3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng 3M2214 băng keo liền mạch xé bằng tay sơn đá thật đường may keo trang trí làm đẹp xe hơi sàn gạch đường nối nhãn dán phun sơn mặt nạ màng bảo vệ mặt nạ giấy đường may với 50 mét băng

078.82.83.789