Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M

MÃ SẢN PHẨM: TD-544732742694
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
309,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M244
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 0.3厘米宽*50米长(5卷) 0.5厘米宽*50米长(5卷) 0.6厘米宽*50米长(5卷) 0.8厘米宽*50米长(3卷) 1厘米宽*50米长(2卷) 1.2厘米宽*50米长(2卷) 1.4厘米宽*50米长(2卷) 1.5厘米宽*50米长(2卷) 1.6厘米宽*50米长(2卷) 1.8厘米宽*50米长(2卷) 2厘米宽*50米长一卷价 2.4厘米宽*50米长一卷价 2.5厘米宽*50米长一卷价 3厘米宽*50米长一卷价 3.5厘米宽*50米长一卷价 4厘米宽*50米长一卷价 5厘米宽*50米长一卷价 6厘米宽*50米长一卷价 10厘米宽*50米长一卷价 15厘米宽*50米长一卷价 定制宽度请联系客服(拍下默认发1厘米宽一卷)
生产企业: 3M中国有限公司
Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M Băng giấy hình 3M244 Băng giấy màu vàng và giấy không có dấu vết Nhiệt độ cao 3D In mô hình Vỏ sơn xe xịt Mặt nạ Băng Shipper Băng giấy màu Tay nước TAY 50M

0965.68.68.11