3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-544752579299
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
308,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M898
颜色分类: 0.5厘米宽*45米【1卷】 0.8厘米宽*45米【1卷】 1厘米宽*45米【1卷】 1.2厘米宽*45米【1卷】 1.5厘米宽*45米【1卷】 1.8厘米宽*45米【1卷】 2厘米宽*45米【1卷】 2.5厘米宽*45米【1卷】 3厘米宽*45米【1卷】 3.5厘米宽*45米【1卷】 4厘米宽*45米【1卷】 5厘米宽*45米【1卷】 6厘米宽*45米【1卷】 10厘米宽*45米【1卷】 定制宽度请联系客服(拍下默认发0.5厘米宽*45米【1卷】)
生产企业: 3M中国有限公司
3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo 3M898 Băng sợi trong suốt Băng sọc mạnh mẽ Không đánh dấu Đĩa đơn Dấu mực chống thấm Băng keo

078.82.83.789