3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán

MÃ SẢN PHẨM: TD-580215880060
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
311,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 468
颜色分类: 0.5厘米宽*55米长 0.8厘米宽*55米长 1厘米宽*55米长 1.2厘米宽*55米长 1.5厘米宽*55米长 2厘米宽*55米长 2.5厘米宽*55米长 3厘米宽*55米长 3.5厘米宽*55米长 4厘米宽*55米长 5厘米宽*55米长 6厘米宽*55米长 8厘米宽*55米长 10厘米宽*55米长
生产企业: 3M公司
3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán 3M468MP Keo dán hai mặt có độ nhớt cao trong suốt Băng hai mặt không có chất nền cố định siêu mỏng không giữ nhiệt độ cao cao su hai mặt keo dán

0966.966.381