3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su

MÃ SẢN PHẨM: TD-541838122111
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
377,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 471白色
颜色分类: (细小)10mm宽*33米长(正品) (细小)15mm宽*33米长(正品 (细小)20mm宽*33米长(正品 (细小)25mm宽*33米长(正品 30mm宽*33米长(正品 35mm宽*33米长(正品 40mm宽*33米长(正品 45mm宽*33米长(正品 48mm宽*33米长(正品 50mm宽*33米长(正品 60mm宽*33米长(正品 80mm宽*33米长(正品 100mm宽*33米长(正品
生产企业: 3M
3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su 3M471 Băng sàn trắng PVC không thấm nước và không có sơn xe hơi với băng dính mạnh mẽ 33 m logo sàn nhà xưởng không bụi dài 33 m với vết ren cao su

078.82.83.789