3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-620626418169
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
589,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 491033m
颜色分类: 6毫米*33米 8毫米*33米 10毫米*33米 15毫米*33米 20毫米*33米 5毫米*33米 12毫米*33米 5毫米*42米 8毫米*42米 10毫米*42米 12毫米*42米 15毫米*42米 20毫米*42米 25毫米*42米 30毫米*42米
厚度: 1.1mm
3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao 3M4910VHB mạnh mẽ hai mặt nhớt độ nhớt cao không theo dõi không thấm nước dán nhiệt độ cao

0966.966.381