3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-631028092826
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
372,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 4920
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 3毫米*33米 5毫米*33米 8毫米*33米 10毫米*33米 12毫米*33米 15毫米*33米 18毫米*33米 20毫米*33米 25毫米*33米 30毫米*33米 40毫米*33米 50毫米*33米
生产企业: 3M
上市时间: 2020-11-11
3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao 3M4920VHB Keo dán hai mặt mạnh có độ nhớt cao cố định tường ô tô đa chức năng bọt keo hai mặt không thấm nước nhiệt độ cao

078.82.83.789