3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng

MÃ SẢN PHẨM: TD-547331981260
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
356,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 55280
胶带类型: 包装胶带
颜色分类: 正品5mm宽x50米长 正品8mm宽x50米长 正品10mm宽x50米长 正品12mm宽x50米长 正品15mm宽x50米长 正品18mm宽x50米长 正品20mm宽x50米长 正品25mm宽x50米长 正品30mm宽x50米长 正品35mm宽x50米长 正品40mm宽x50米长 正品45mm宽x50米长 正品50mm宽x50米长 正品60mm宽x50米长 正品80mm宽x50米长 正品100mm宽x50米长
生产企业: 3M
3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng 3M55280 Băng hai mặt Milky Trắng siêu mạnh Không thấm nước Nhiệt độ cao Nước mắt không theo dõi Keo dán hai mặt chính hãng

0966.966.381