3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán

MÃ SẢN PHẨM: TD-641284989906
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
316,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 6 mm * dài 3 mét
Rộng 8 mm * dài 3 mét
Rộng 10 mm * dài 3 mét
Rộng 15 mm * dài 3 mét
Bộ sưu tập
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3M5952
产地: 中国大陆
省份: 广东省
颜色分类: 6毫米宽*3米长 8毫米宽*3米长 10毫米宽*3米长 15毫米宽*3米长 收藏加购
宽度: 2cm
厚度: 1.1mm
3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán 3M5952 Keo dán hai mặt mạnh mẽ Độ nhớt cao Xe dán vv Cao su không có dấu vết dán tường không thấm nước dán

078.82.83.789