3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-570581135111
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
378,000 đ
Phân loại màu:
3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt
3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt
3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M600
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 12.7MM宽*65.8米长 19MM宽*65.8米长 25MM宽*65.8米长
生产企业: 3M中国科技有限公司
3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt 3M600 Suy nghĩ Băng keo cao trong suốt BAGE KIỂM TRA Băng dầu Phát hiện hấp dẫn của lõi chính không có hộp băng trong suốt 3M một mặt

078.82.83.789