3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư

MÃ SẢN PHẨM: TD-543979268339
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
303,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 898
颜色分类: 正品细小5mm宽*45米 正品8mm宽*45米 正品10mm宽*45米 正品12mm宽*45米 正品15mm宽*45米 正品18mm宽*45米 正品20mm宽*45米 正品25mm宽*45米 正品30mm宽*45米 正品35mm宽*45米 正品40mm宽*45米 正品45mm宽*45米 正品50mm宽*45米
生产企业: 3M
3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư 3M898 Băng sợi sọc mạnh mẽ một mặt niêm phong nhiệt độ cao Băng keo mực không dư

0966.966.381