3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh

MÃ SẢN PHẨM: TD-592437436192
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
303,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 898
颜色分类: 宽0.5厘米*45米长 宽0.8厘米*45米长 宽1厘米*45米长 宽1.2厘米*45米长 宽1.5厘米*45米长 宽2厘米*45米长 宽2.5厘米*45米长 宽3厘米*45米长 宽4厘米*45米长 宽5厘米*45米长 宽6厘米*45米长 宽8厘米*45米长 宽10厘米*45米长
生产企业: 3M公司
上市时间: 2019-04-25
3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói mực không cặn Băng keo đóng đai điện đối tượng nặng Gói độ nhớt cao Băng tủ lạnh

0966.966.381