3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-542628884156
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
293,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M9080A
颜色分类: 超细2mm*50米长(2卷) 很细3mm*50米长(2卷) 细小5mm*50米长 正品8mm宽*50米长 正品10mm宽*50米长 正品12mm宽*50米长 正品15mm宽*50米长 正品20mm宽*50米长 正品25mm宽*50米长 正品30mm宽*50米长 正品35mm宽*50米长 正品40mm宽*50米长 正品45mm宽*50米长 正品50mm宽*50米长 正品60mm宽*50米长 正品80mm宽*50米长 正品100mm宽*50米长
生产企业: 3M公司
3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt 3M9080A Băng keo hai mặt chính hãng Sức mạnh siêu mỏng siêu mỏng Độ mờ trong mờ Nhập khẩu chống thấm hai mặt

0966.966.381