3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư

MÃ SẢN PHẨM: TD-613203888322
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
301,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 9448A白
颜色分类: 0.5厘米宽50米长 0.8厘米宽50米长 1厘米宽50米长 1.2厘米宽50米长 1.5厘米宽50米长 2厘米宽50米长 2.5厘米宽50米长 3厘米宽50米长 3.5厘米宽50米长 4厘米宽50米长 5厘米宽50米长 6厘米宽50米长 8厘米宽50米长 10厘米宽50米长
生产企业: 3M
3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư 3M9448A Chất kết dính hai mặt trắng siêu mỏng chắc chắn liền mạch độ nhớt điện thoại di động sửa chữa băng xe kim loại bằng nhựa không để băng keo bông dệt dư

078.82.83.789