3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-638413613938
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
305,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 9988EG
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 0.3厘米*50米*5卷 0.5厘米*50米 0.8厘米*50米 1厘米*50米 1.2厘米*50米 1.5厘米*50米 1.8厘米*50米 2厘米*50米 3厘米*50米 4厘米*50米 5厘米*50米 6厘米*50米 8厘米*50米 10厘米*50米
生产企业: 3M
上市时间: 2021-02-25
3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt 3M9988EG Băng keo hai mặt siêu mỏng mạnh mẽ Cố định Tường có độ nhớt cao trong suốt Không giữ lại Board KT Board Điện thoại di động Sửa chữa băng keo Xe siêu dính nhiệt độ cao Keo dán hai mặt

078.82.83.789