5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-521842362197
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
345,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 永冠
材质: OPP
颜色分类: 印红宽4.5厚1.9长120(5卷价) 印蓝宽4.5厚1.9长120(5卷价) 印绿宽4.5厚1.9长120(5卷价) 透明宽4.2厚19长120(5卷价) 透明宽4.5厚19长120(5卷价) 透明宽4.8厚19长120(5卷价) 透明宽5.0厚19长120(5卷价) 透明宽6.0厚19长120(5卷价)
颜色: 透明、印字
宽度: 4.2cm、4.5cm、4.8cm
5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng 5 Thể tích Băng niêm phong trong suốt Đóng gói Băng trong suốt Băng trắng Bán buôn Băng Băng Niêm phong Băng

078.82.83.789