5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate

MÃ SẢN PHẨM: TD-593074253589
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
196,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 海皓祥
货号: 1560
胶带类型: 绝缘胶布
颜色分类: 5毫米宽*66米长(5卷价颜色备注) 8毫米宽*66米长(5卷价颜色备注) 10毫米宽*66米长(颜色备注) 12毫米宽*66米长(颜色备注) 15毫米宽*66米长(颜色备注) 20毫米宽*66米长(颜色备注) 25毫米宽*66米长(颜色备注) 30毫米宽*66米长(颜色备注) 35毫米宽*66米长(颜色备注) 40毫米宽*66米长(颜色备注) 45毫米宽*66米长(颜色备注) 50毫米宽*66米长(颜色备注) 60毫米宽*66米长(颜色备注) 70毫米宽*66米长(颜色备注) 80毫米宽*66米长(颜色备注) 90毫米宽*66米长(颜色备注) 100毫米宽*66米长(颜色备注)
生产企业: 深圳市海皓祥工业材料有限公司
5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate 5S Băng định vị máy tính để bàn Bảng trắng Scribe Không có dấu vết Cảnh báo Pet Nhiệt độ cao Băng Martial Băng Băng Transformer Tụ điện Lửa Burnite với Băng cao su Malate

0966.966.381