Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-593579366575
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
205,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 海皓祥
货号: 1124
胶带类型: 胶带
颜色分类: 8毫米宽*50米长(10卷价) 10毫米宽*50米长(10卷价) 15毫米宽*50米长(10卷价) 20毫米宽*50米长(5卷价) 25毫米宽*50米长(5卷价) 30毫米宽*50米长(5卷价) 35毫米宽*50米长(3卷价) 40毫米宽*50米长(3卷价) 45毫米宽*50米长(3卷价) 50毫米宽*50米长 60毫米宽*50米长 80毫米宽*50米长 100毫米宽*50米长 一箱10MM*50M长(60卷) 一箱12MM*50M长(50卷) 一箱18MM*50M长(34卷) 一箱20MM*50M长(30卷) 一箱25MM*50M长(24卷) 一箱30MM*50M长(20卷) 一箱50MM*50M长(12卷)
生产企业: 深圳市海皓祥工业材料有限公司
Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt Băng giấy làm đẹp có thể viết màu màu không còn sót lại bằng tay giấy rách giấy tạo tác đặc biệt vẽ phác thảo vẻ đẹp kết cấu sơn trang trí trang trí nhà nước đặc biệt

0965.68.68.11