HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-601437856721
Free Shipping
190,000 đ
Phân loại màu:
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 海皓祥
货号: 190829
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 红色48毫米宽*50米长 黑色48毫米宽*50米长 棕色48毫米宽*50米长 黄色48毫米宽*50米长 绿色48毫米宽*50米长 紫色48毫米宽*50米长 粉色48毫米宽*50米长 白色48毫米宽*50米长 蓝色48毫米宽*50米长 银色48毫米宽*50米长 20毫米宽*50米(2卷)(颜色备注) 30毫米宽*50米长(颜色备注) 40毫米宽*50米长(颜色备注) 45毫米宽*50米长(颜色备注) 60毫米宽*50米长(颜色备注) 80毫米宽*50米长(颜色备注) 100毫米宽*50米长(颜色备注) 3厘米宽*10米(拍下备注颜色) 4厘米宽*10米(拍下备注颜色) 4.5厘米宽*10米(拍下备注颜色) 5厘米宽*10米(拍下备注颜色) 6厘米宽*10米(拍下备注颜色) 其它规格联系客服 3厘米宽*5米(红色)
生产企业: 深圳市海皓祥工业材有限公司
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm
HAIYU Xiang Vải màu Brown Bạc Đen và Trắng Vàng Thảm đỏ Trường cao su Show sẽ được đặt Băng da cao siêu mạnh Bẫy siêu bền Băng chống thấm

0965.68.68.11