Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ

MÃ SẢN PHẨM: TD-587171430314
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
364,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 893
颜色分类: 1厘米宽*55米长 1.2厘米宽*55米长 1.5厘米宽*55米长 1.8厘米宽*55米长 2厘米宽*55米长 2.5厘米宽*55米长 3厘米宽*55米长 3.5厘米宽*55米长 4厘米宽*55米长 5厘米宽*55米长 6厘米宽*55米长 8厘米宽*55米长
Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ Authentic 3M893 Băng keo sợi thủy tinh cố định độ bám dính không chậm trễ

0965.68.68.11