Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-619436410327
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
722,000 đ
Cách âm:
Toàn bộ xe hơi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 贵万江
型号: 3MEVAH1
颜色分类: 【单面背胶】1米宽*1米长*1毫米厚 【单面背胶】1米宽*1米长*2毫米厚 【单面背胶】1米宽*1米长*3毫米厚 【单面背胶】1米宽*1米长*4毫米厚 【双面背胶】1米宽*1米长*1毫米厚 【双面背胶】1米宽*1米长*2毫米厚 【双面背胶】1米宽*1米长*3毫米厚 【双面背胶】1米宽*1米长*4毫米厚
隔音部位: 整车
隔音产品: 隔音棉
Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm Băng bông cách âm 3MEVA Băng bông dưới ống nước Tự dính KTV Tường Tường Giảm tiếng ồn và Tấm xốp thấm

078.82.83.789