Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán

MÃ SẢN PHẨM: TD-587913023761
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
608,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 100米卷装
品牌: Hons Medincal/弘生
材质: 无纺布
产地: 中国
颜色分类: 肤色5厘米宽*100米长(送剪刀) 肤色10厘米宽*100米长(送剪刀) 肤色12厘米宽*100米长(送剪刀) 肤色15厘米宽*100米长(送剪刀) 肤色20厘米宽*100米长(送剪刀) 肤色25厘米宽*100米长(送剪刀)
生产企业: 江苏弘生生物工程有限公司
执行标准号: 苏通械备20200102号
增值服务: 购买使用指导
适用人群: 通用
疾病: 医用固定
症状: 医用固定
注册证号: 苏通械备20200102号
选购热点: 膏药固定贴
医疗器械产品名称: 肤色无纺布
Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán Băng dính màu da y tế Không dệt Filter Film Film Dressing Moxib Fir Dán ba volt Whole Gạc dán

0965.68.68.11