Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định

MÃ SẢN PHẨM: TD-587908803733
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
334,000 đ
Phân loại màu:
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 014
品牌: Hons Medincal/弘生
产地: 中国
颜色分类: 10*12cm(100片/盒) 5cm*10m(送剪刀) 10cm*10m(送剪刀) 12cm*10m(送剪刀) 13cm*10m(送剪刀) 15cm*10m (送剪刀) 20cm*10m(送剪刀) 5cm*100m(送剪刀) 10cm*100m(送剪刀) 12cm*100m(送剪刀) 13cm*100m (送剪刀) 15cm*100m(送剪刀) 20cm*100m(送剪刀)
生产企业: 江苏弘生生物工程有限公司
执行标准号: 苏通械备 20200102号
增值服务: 购买使用指导
适用人群: 通用
疾病: 腰腿疼痛关节痛
症状: 腰腿疼痛关节痛
注册证号: 苏通械备 20200102号
选购热点: 不沾伤口敷料 防水保护敷料
医疗器械产品名称: PU
伤口敷料种类: 合成纤维类敷料
Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định Hongsheng Transdermal PU Film Intake Băng y tế Ba volt Paste Paste Cao su Vải Chấn thương Tắm không thấm nước Dán ứng dụng cố định

078.82.83.789