Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống

MÃ SẢN PHẨM: TD-587619957928
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
262,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Băng dính y tế Màu da Không dệt Dress Dress Moxib Fir Wound Châm cứu thạch cao Siluk Cố định ứng dụng trống
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 卷装
品牌: Hons Medincal/弘生
材质: 无纺布
产地: 中国
颜色分类: 医用贴无纺布【肤色7*7cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色10*10cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色10*12cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色12*12cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色12*16cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色15*15cm*50片装】 医用贴无纺布【肤色7*7cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色10*10cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色10*12cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色12*12cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色12*16cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色15*15cm*100片装】 医用贴无纺布【肤色20*20cm*100片装】 大小自裁医用胶布贴【肤色】5cm宽*10m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】10cm宽*10m(1卷) 大小自裁医用胶布贴【肤色】15cm宽*10m(1卷) 大小自裁医用胶布贴【肤色】20cm宽*10m(1卷) 大小自裁医用胶布贴【肤色】25cm宽*10米长(1卷) 大小自裁医用胶布贴【肤色】5cm宽*100m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】10cm宽*100m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】12cm宽*100m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】15cm宽*100m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】20厘米宽*100m(送剪刀) 大小自裁医用胶布贴【肤色】25cm宽*100m(送剪刀)
生产企业: 江苏弘生生物工程有限公司
执行标准号: 苏通械备20200103号
增值服务: 购买使用指导
适用人群: 通用
疾病: 医用固定
症状: 医用固定
注册证号: 苏通械备20200103号
选购热点: 无纺布
医疗器械产品名称: 肤色无纺布

0965.68.68.11