băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-641843792914
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
223,000 đ
kích thước:
0x0m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu: [Độ dày 0,13] Chiều rộng 10mm * Chiều dài 10 mét [2 cuộn] [Độ dày 0,13] Chiều rộng 13mm * Chiều dài 10 mét [2 cuộn] [Độ dày 0,13] Chiều rộng 19mm * Chiều dài 10 mét [2 cuộn] [Độ dày 0,13] 25mm Chiều rộng * dài 10 mét [2 cuộn] [độ dày 0,13] rộng 38mm * dài 10 mét [1 cuộn] [độ dày 0,13] rộng 50mm * dài 10 mét [1 cuộn] [độ dày 0,18] rộng 10mm * dài 10 mét [2 cuộn 】 【Độ dày 0,18】 Chiều rộng 13mm * Chiều dài 10m [2 cuộn] [Độ dày 0,18] Chiều rộng 19mm * Chiều dài 10m [2 cuộn] [Độ dày 0,18] Chiều rộng 25mm * Chiều dài 10m [2 cuộn] [Độ dày 0,18] Chiều rộng 38mm * Chiều dài 10 mét [1 cuộn] [độ dày 0,18] rộng 50mm * dài 10 mét [1 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Kích thước: 0x0m
băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt băng keo chịu nhiệt cao Băng keo chịu nhiệt độ cao cao su Teflon, vải chống bỏng, vải cách nhiệt và cách nhiệt, máy hàn kín, vải nhiệt độ cao, băng keo Teflon băng keo chịu nhiệt nitto băng keo bạc cách nhiệt

0966.966.381