Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-549425841924
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
195,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: 012
Phân loại màu sắc: rộng 0,5 cm * dài 25 mét, rộng 0,8 cm * dài 25 mét, rộng 1 cm * dài 25 mét, rộng 1,5 cm * dài 25 mét, rộng 2 cm * dài 25 mét, rộng 2,5 cm * dài 25 mét, rộng 3 cm * 25 Mét dài 5 cm rộng * 25 mét dài
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt Băng keo dẫn nhiệt dẫn nhiệt và tản nhiệt led Băng keo hai mặt chịu nhiệt cao chuyên nghiệp dùng dán keo tản nhiệt và dán chip Miếng dán tản nhiệt CPU Miếng dán tản nhiệt máy tính băng keo chịu nhiệt 3m keo 2 mặt chịu nhiệt

0965.68.68.11