Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-649644383980
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
261,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: (3卷)1mm厚*10mm宽*5米长 (2卷)1mm厚*15mm宽*5米长 (2卷)1mm厚*20mm宽*5米长 (1卷)1mm厚*30mm宽*5米长 (1卷)1mm厚*50mm宽*5米长 (3卷)2mm厚*10mm宽*5米长 (2卷)2mm厚*15mm宽*5米长 (2卷)2mm厚*20mm宽*5米长 (1卷)2mm厚*30mm宽*5米长 (1卷)2mm厚*50mm宽*5米长 (3卷)3mm厚*10mm宽*5米长 (2卷)3mm厚*15mm宽*5米长 (2卷)3mm厚*20mm宽*5米长 (1卷)3mm厚*30mm宽*5米长 (1卷)3mm厚*50mm宽*5米长
生产企业: 深圳市标质胶粘制品有限公司
Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước Băng keo eva Đen mạnh lửa lửa chống dính một mặt dán bông pad cửa sổ niêm phong chống trúng buffet bọt xốp bông ống chống cháy chống cháy nhiệt độ nhớt không thấm nước

0965.68.68.11