Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-544438480584
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
645,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 4914
颜色分类: 细小3mm*33米*0.25mm厚 5mm*33米*0.25mm厚 8mm*33米*0.25mm厚 10mm*33米*0.25mm厚 12mm*33米*0.25mm厚 15mm*33米*0.25mm厚 18mm*33米*0.25mm厚 20mm*33米*0.25mm厚 25mm*33米*0.25mm厚 30mm*33米*0.25mm厚 35mm*33米*0.25mm厚 40mm*33米*0.25mm厚 45mm*33米*0.25mm厚 50mm*33米*0.25mm厚 60mm*33米*0.25mm厚 80mm*33米*0.25mm厚 100mm*33米*0.25mm厚
生产企业: 3M
Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm Băng keo hai mặt 3M4914VHB VHB White Siêu mỏng Bong bóng siêu mỏng Mạnh mẽ Không có dấu keo Bọt dày 0,25mm

0966.966.381