Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-561381770260
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
299,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 9080HL
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 正品5mm宽*50米长 正品8mm宽*50米长 正品10mm宽*50米长 正品12mm宽*50米长 正品15mm宽*50米长 正品18mm宽*50米长 正品20mm宽*50米长 正品25mm宽*50米长 正品30mm宽*50米长 正品35mm宽*50米长 正品40mm宽*50米长 正品45mm宽*50米长 正品50mm宽*50米长 正品60mm宽*50米长 正品80mm宽*50米长 正品100mm宽*50米长
生产企业: 3M
Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt Băng keo hai mặt chính hãng 3M9080HL siêu mỏng độ nhớt cao không thấm nước không thấm nước nhiệt độ cao dán điện dán băng keo hai mặt

078.82.83.789