Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên

MÃ SẢN PHẨM: TD-589839682661
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 欧文
货号: OV-黄色和纸胶带
颜色分类: 10mm宽*50米长(5卷共250米) 12mm宽*50米长(5卷共250米) 15mm宽*50米长(2卷共100米) 20mm宽*50米长(2卷共100米) 25mm宽*50米长(2卷共100米) 30mm宽*50米长(1卷) 35mm宽*50米长(1卷) 40mm宽*50米长(1卷) 45mm宽*50米长(1卷) 50mm宽*50米长(1卷) 60mm宽*50米长(1卷) 80mm宽*50米长(1卷) 100mm宽*50米长(1卷)
生产企业: 深圳市永誉胶粘制品科技有限公司
Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên Băng màu vàng và giấy Kiến trúc trang trí sứ Gạch làm đẹp giấy dán móng tay màu trắng giấy màu keo dính mạnh mẽ sơn dầu sơn chịu nhiệt độ cao giấy màu vàng giấy sửa đổi giấy khiên

078.82.83.789