Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-543865784568
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 欧文
货号: 绿色高温胶带
颜色分类: 很窄5mm*33米(5卷) 很窄8mm*33米(5卷) 细小10mm*33米(3卷) 12mm宽*33米长(3卷) 15mm宽*33米长(2卷) 18mm宽*33米长(2卷) 20mm宽*33米长(2卷) 25mm宽*33米长(2卷) 30mm宽*33米长 35mm宽*33米长 40mm宽*33米长 45mm宽*33米长 50mm宽*33米长 60mm宽*33米长 80mm宽*33米长 100mm宽*33米长 150mm宽*33米长 200mm宽*33米长
生产企业: 深圳市永誉胶粘制品科技有限公司
Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt Băng nhiệt độ cao màu xanh lá cây PET Bảng mạch Sơn bảo vệ phun mạ điện Hàn chịu nhiệt độ cao băng nhiệt độ cao 200 độ Linh kiện điện tử Mặt nạ nhiệt độ cao Băng một mặt

0965.68.68.11