3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m

MÃ SẢN PHẨM: TD-595549070927
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
942,000 đ
Phân loại màu:
3M2228 Băng 50mm * 3M * 1.65mm Giá điện ngầm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3M2228
颜色分类: 3M2228胶带50MM*3M*1.65MM一卷价
生产企业: 3M中国有限公司
上市时间: 2019-4-1
3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m 3M2228 Băng cách nhiệt chống nước 1000V Đầu nối cáp Băng băng Băng điện Truyền thông Điện Con dấu tự dính Không thấm nước rò rỉ rò rỉ 3M2228 Keo rộng 50mm * dài 3 m

0966.966.381