3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết

MÃ SẢN PHẨM: TD-541820577443
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
422,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 471绿色
颜色分类: 细小10mm宽*33米长 细小15mm宽*33米长 较窄20mm宽*33米长 正品25mm宽*33米长 正品30mm宽*33米长 正品35mm宽*33米长 正品40mm宽*33米长 正品45mm宽*33米长 正品48mm宽*33米长 正品50mm宽*33米长 正品60mm宽*33米长 正品80mm宽*33米长 正品100mm宽*33米长
生产企业: 3M
3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết 3M471 Băng cảnh báo Băng sàn PVC Băng sàn nhà xưởng bụi Máy chà sàn giấy keo sơn không có dấu vết

0966.966.381