3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m

MÃ SẢN PHẨM: TD-546483398261
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
380,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 69#
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 定做宽度找客服(拍下默认发5毫米宽一卷) 0.5厘米宽*33米长【1卷】含税价 0.8厘米宽*33米长【1卷】含税价 1厘米宽*33米长【1卷】含税价 1.2厘米宽*33米长【1卷】含税价 1.5厘米宽*33米长【1卷】含税价 1.8厘米宽*33米长【1卷】含税价 2厘米宽*33米长【1卷】含税价 2.5厘米宽*33米长【1卷】含税价 3厘米宽*33米长【1卷】含税价 3.5厘米宽*33米长【1卷】含税价 4厘米宽*33米长【1卷】含税价 4.5厘米宽*33米长【1卷】含税价 5厘米宽*33米长【1卷】含税价 10厘米宽*33米长【1卷】含税价
生产企业: 3M中国有限公司
3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m 3M69 Băng vải thủy tinh cách nhiệt 3M Nhiệt độ cao mặc chống cháy chống cháy băng keo một mặt Băng sợi thủy tinh 12 mm * 1-2-3-4-5-6-10cm * dài 33m

078.82.83.789