3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại

MÃ SẢN PHẨM: TD-586816876712
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
368,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 898
颜色分类: 1厘米宽*45米长 1.2厘米宽*45米长 1.5厘米宽*45米长 1.8厘米宽*45米长 2厘米宽*45米长 2.5厘米宽*45米长 3厘米宽*45米长 3.5厘米宽*45米长 4厘米宽*45米长 5厘米宽*45米长 6厘米宽*45米长 8厘米宽*45米长 10厘米宽*45米长
3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại 3M898 Băng sợi sọc mạnh một mặt niêm phong nhiệt độ cao Gói không có băng keo dầu còn lại

0966.966.381