3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-544734590570
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
364,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M9460-PP
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 0.5厘米宽*55米【1卷】 0.8厘米宽*55米【1卷】 1厘米宽*55米【1卷】 1.5厘米宽*55米【1卷】 2厘米宽*55米【1卷】 2.5厘米宽*55米【1卷】 3厘米宽*55米【1卷】 4厘米宽*55米【1卷】 5厘米宽*55米【1卷】 6厘米宽*55米【1卷】 定制宽度请联系客服(拍下默认发8MM宽【1卷】)
生产企业: 3M中国有限公司
3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao 3M9460PC Keo dán hai mặt trong suốt không theo dõi nhiệt độ cao rất mỏng VHB không có chất nền Băng keo hai mặt cao

078.82.83.789