băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-600898176801
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
212,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yubo (bao bì)
Mã số: 304
Phân loại màu: rất hẹp, chiều rộng 5MM * 45 mét mỗi cuộn nhỏ (10 cuộn) 8MM * 45 mét (7 cuộn) 10MM * 45 mét (5 cuộn) 12MM * 45 mét (5 cuộn) 15MM * 45 mét (4 cuộn) ) 18MM * 45 mét (3 cuộn) 20MM * 45 mét (3 cuộn) 24MM * 45 mét (2 cuộn) 30MM * 45 mét (2 cuộn) 36MM * 45 mét (2 cuộn) 40MM * 45 mét (1 cuộn) 50MM * 45 mét (1 cuộn) rất mỏng, 5MM * 10 mét (40 cuộn) 8MM * 10 mét (25 cuộn) 10MM * 10 mét (20 cuộn) 12MM * 10 mét (16 cuộn) 15MM * 10 mét (13 cuộn) ) 18MM * 10 mét (11 cuộn) 20MM * 10 mét (10 cuộn) 24MM * 10 mét (8 cuộn) 30MM * 10 mét (6 cuộn) 40MM * 10 mét (5 cuộn) 50MM * 10 mét (4 cuộn)
Nhà sản xuất: Dongguan Yubo Adhesive Tape Co., Ltd.
băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm băng dính giấy 1cm Băng dính hai mặt chắc chắn để cố định khăn giấy Băng dính hai mặt dính chắc chắn Có độ dẻo cao không để lại vết và dễ rách Băng keo hai mặt văn phòng màu trắng Sinh viên sử dụng hướng dẫn sử dụng Băng keo hai mặt xốp siêu mỏng trong suốt bán buôn băng keo giấy dùng để vẽ băng dính giấy 5cm

0965.68.68.11