băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-603754281533
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
190,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yubo (bao bì)
Mã số: YB2510
Loại băng: băng
Phân loại màu: [giá 5 cuộn] rộng 3mm * 50m dạng bảng trắng đặc biệt (màu ghi) [giá 5 cuộn] rộng 4mm * 50m dạng bảng trắng đặc biệt (màu) [giá 5 cuộn] rộng 5mm * 50m dạng bảng trắng đặc biệt (màu sắc ) Rộng 10mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 12mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 15mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 18mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 20mm * dài 50 mét (màu sắc ) Rộng 25mm * dài 50 mét (màu ghi) rộng 30mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 35mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 40mm * dài 50 mét (màu sắc) rộng 45mm * dài 50 mét (màu sắc ) Rộng 50mm * dài 50 mét (màu ghi) Rộng 60mm * dài 50 mét (màu ghi) Rộng 80mm * dài 50 mét (màu ghi) Rộng 100mm * dài 50 mét (màu ghi) Màu ghi theo mặc định là màu vàng Chiều rộng 8mm * Dài 50 mét (nhận xét màu sắc)
Nhà sản xuất: Dongguan Yubo Adhesive Tape Co., Ltd.
băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò băng keo giấy vàng Băng màu định vị máy tính để bàn 5S, đánh dấu, vạch đánh dấu, nhãn dán, mẫu bảng trắng, nhãn dán cảnh báo không vạch trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, vàng, băng đỏ, mục đánh dấu 6S dòng cố định băng keo giấy trang trí băng keo giấy da bò

0966.966.381