Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-598154967403
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
193,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn
Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để biết các thông số kỹ thuật khác
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yubo (bao bì)
Mã số: YB5310
Phân loại màu: Khổ rộng: Rộng 5 mét dài 10 mét [1 giá tập] Chiều rộng: Rộng 8 mét dài 10 mét [Giá 1 tập] Chiều rộng: Rộng 10 mét dài 10 mét [Giá 1 tập] Chiều rộng: Rộng 12 mét dài 10 mét [1 giá tập] Chiều rộng: rộng 15mm dài 10 thước [giá 1 tập] Chiều rộng: rộng 18mm dài 10 thước [giá 1 tập] Chiều rộng: rộng 20mm dài 10m [giá 1 tập] Chiều rộng: rộng 25mm dài 10 dài mét [giá 1 tập] Rộng : rộng 30mm và dài 10 mét [giá 1 cuộn] Chiều rộng: rộng 40mm và dài 10 mét [giá 1 cuộn] Chiều rộng: rộng 50mm và dài 10 mét [giá 1 cuộn] Đối với các thông số kỹ thuật khác, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng
Nhà sản xuất: Dongguan Yubo Adhesive Tape Co., Ltd.
Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn Băng keo nano vạn lần không vết Màng ma thuật Keo dán hai mặt acrylic không để lại dấu vết trên tường Keo dán chắc chắn để cố định tường Chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao Keo dán hai mặt xe hơi ETC cuộn keo giấy băng keo giấy che sơn

0966.966.381