Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-544724057302
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
296,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M2308-52
颜色分类: 0.3厘米宽*50米长10卷价 0.5厘米宽*50米长5卷价 0.8厘米宽*50米长1卷价 1厘米宽*50米长1卷价 1.2厘米宽*50米长1卷价 1.5厘米宽*50米长1卷价 2厘米宽*50米长1卷价 2.5厘米宽*50米长1卷价 3厘米宽*50米长1卷价 5厘米宽*50米长1卷价 6厘米宽*50米长1卷价 定做宽度【拍下默认发1.2厘米*50米1卷】
生产企业: 3M中国有限公司
Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao Băng keo giấy hình 3M2308 Băng phun không có dấu vết Mặt nạ trang trí, giấy cao su bóng, băng nhiệt độ cao

0965.68.68.11