20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần

MÃ SẢN PHẨM: TD-581805837584
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
269,000 đ
Phân loại màu:
7.5 * 7.5cm * 2 miếng * 20 túi (40 miếng)
7.5 * 7.5cm * 5 miếng * 10 túi (tổng cộng 50 miếng)
5 * 7cm * 5 miếng * 10 túi (tổng cộng 50 miếng)
6 * 8cm * 5 miếng * 8 túi (40 miếng)
8 * 10cm * 5 miếng * 10 túi (tổng cộng 50 chiếc)
kích thước:
7.5x7,5cm.
5x7cm.
6x8cm.
8x10cm.
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 9965
品牌: 海氏海诺
产地: 青岛
颜色分类: 7.5*7.5cm*2片装*20袋(共40片) 7.5*7.5cm*5片装*10袋(共50片) 5*7cm*5片装*10袋(共50片) 6*8cm*5片装*8袋(共40片) 8*10cm*5片装*10袋(共50片)
生产企业: 曹县华鑫卫生材料有限公司
执行标准号: YZB/鲁青0030-2009
增值服务: 包邮
适用人群: 成人儿童
疾病: 伤口护理
症状: 伤口护理
注册证号: 鲁械注准20152640324
医疗器械产品名称: 海氏海诺无菌纱布块
纱布绷带种类: 无菌纱布 纱布块 脱脂纱布
尺寸: 7.5x7.5cm 5x7cm 6x8cm 8x10cm
20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần 20 túi! Hydaffin Khối gạc vô trùng Lớn mảnh nhỏ y tế khử trùng khử trùng gạc tẩy nhờn dùng một lần

078.82.83.789